Uw behandeling

Tijdens de eerste behandeling is er alle ruimte voor u om te vertellen wat uw klachten zijn. Ik zal u ook een aantal vragen stellen (intakegesprek). Ik stel dan een behandelplan op.
Afhankelijk van uw klachten pas ik voetreflexmassage toe of één van de andere behandelvormen of een combinatie ervan. Na 3 á 4 behandelingen kan er meestal een duidelijke verbetering of verandering optreden.