Kosten

Eerste consult voetreflextherapie + intake: € 75,=
Vervolgconsult voetreflextherapie ongeveer 60 minuten: € 55,=

Klassieke massage van rug- en schouders ongeveer 60 minuten: €55,00.

Voor deze consulten ontvangt u een nota die u kunt declareren bij uw zorgverzekering: als u aanvullend verzekerd bent, is er veelal een gehele of gedeeltelijke vergoeding mogelijk.

1e consult + intake Dorntherapie: €70,= *
Vervolgconsulten Dorntherapie: €55,=*
Behandeling Holistic Pulsing: €55,=*
1e consult sensitherapie 90 – 120 minuten €75,=, 2e consult €55,=*
* Voor deze consulten zijn geen vergoedingen mogelijk, tenzij de behandeling een combinatie is van voetreflextherapie en  bovenstaande behandelingen.

Mocht u een afspraak af willen zeggen, dan graag minimaal 24 uur van te voren, anders wordt het consult bij u in rekening gebracht.

Ik benadruk graag dat mijn behandelingen de reguliere zorg niet vervangen, maar aanvullen. Vergoedingen voor de voetreflextherapie zijn geheel of gedeeltelijk vrijwel altijd mogelijk als u aanvullend bent verzekerd (dus géén eigen risico). Op de website van mijn beroepsorganisatie VNT (www.vnt-nederland.nl) vindt u een overzicht van de vergoedingen, die de zorgverzekeraars bieden.

Er is geen verwijzing nodig van de huisarts of specialist om met mij een afspraak te maken of om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorgverzekeraar. Indien gewenst is er wel samenwerking mogelijk met de huisarts of de specialist.

Voor klacht- en tuchtrecht ben ik via mijn beroepsvereniging VNT aangesloten bij het RBCZ. Via het VNT ben ik ook aangesloten bij een geschillencommissie.