Een nieuwe zorgverzekering

0

Hoe gaan wij met een ‘ziek’ zorgstelsel om?

Op oude voet?

Of nemen wij de regie weer in eigen handen?

Een nieuwe zorgverzekering, de GezondheidsVerzekering, waar je verzekerd bent om op jouw eigen manier weer gezond te worden. Waar de geldstromen transparant zijn. Een verzekering die we met elkaar opbouwen en op termijn helemaal van ons zelf is.

De basis ligt er, de structuren zijn uitgewerkt en de tijd is er rijp voor om het nu ook daadwerkelijk te gaan doen. Wil je meebouwen aan het GezondheidsCoöperatief Nederland?

De insteek is om deze nieuwe gezondheidsverzekering in 2019 te starten.

Neem een kijkje op  http://gezondheidscooperatief.nl/